Právě je 18.02.2020, 16:07

Jak to tedy je? (život)

Všeobecné vzdělávání; přírodní, humanitní a aplikované vědy; nové poznatky a technologie; aplikace vědeckých metod s ohledem na člověka a životní prostředí; vývoj a udržení kooperativního a symbiotického myšlení.

Příspěvekod Sviccc » 01.12.2011, 01:59

Nenechte se odradit rozsáhlostí textu!
Jelikož nyní nedokážu lépe popsat následující "informaci", rozhodl jsem se vložit okopírovaný text jednoho člena orgo.cz fóra.Kdo hledá cestu k úplnému probuzení, ten si tuto informaci vyhledá.Pro ostatní může být tato informace poněkud komická a příliš nereálná.Tak či tak je to informace stejně důležitá naprosto pro všechny bez rozdílu.Já osobně jsem našel informaci, kterou moje podvědomí celý život hledalo.Skutečně je to tak.Je ale nesmírně důležité, aby tuto informaci nikdo nezpochybňoval, proto vás moc prosím : pokud někdo máte pochybnosti, nesdělujte je sem, popřípadě žádám administrátora, aby tyto příspěvky odstraňoval.Alespoň jednou to zkuste.Mockrát vám všem děkuji za pochopení.Nyní tedy k textu :


Doopravdy nic takového jako je Země neexistuje. Ano, iluze světů skutečně mají jistou míru skutečnosti. Ale je to skutečnost propůjčená. Je to vpravdě velice neskutečná skutečnost… Opřít se o tento svět znamená vsadit na přízrak z velmi poddajné mlhy.

Nejsou světy. To jen představy světů v nás OBČAS ožijí. Svět – to je hromada mlhy, kterou rozmetáš, sotva se jako VĚDOMÍ jen trochu rychleji pohneš. Stačí jen lehce posunout ohnisko tvé pozornosti – a KDE je najednou tvůj dosud bytelný, zdánlivě reálný svět? Musíme se naučit opírat se o sebe samé, ne o světy. My jsme těžiště.

My jsme sám Základ.

Není zde žádné ZDE, o které se dá bezpečně opřít. Všechna „zde“ lze vypnout, rozpustit. Všechny prostory a časy jsou víceméně podvod. Jednou se budeme muset smířit s tím, že každý časoprostor je jen podvůdek Mysli, nic víc. Bohužel pro lidské ego – a bohudíky pro TO, čím OPRAVDU jsme – světy neexistují objektivně. Ego se může prozření bát. Ale „realita“ nikdy neexistovala. Rozpadá se jen naše chybná představa o tom, že zde „je“, nebo „byla“.

Nic hrozného se tedy neděje… Nic takového, jako je „svět“, reálně neexistuje. Je tu pouze živé a nezničitelné pole Vědomí. Vše, co zde je, je vědomí a jeho fluktuace.

Mysl, zamotaná komplikovaně sama do sebe, mysl, podléhající své představě o realitě hmoty apod., je schopná věřit v Zemi a v čas. Bdící mysl ve svoje umělé výtvory nevěří, není tak naivní.

Existují někde také negativní mimozemšťané?

Když ze sebe uděláme slabochy, vždy vidíme vesmír jako nějakou nádrž, zamořenou dravci… Čím méně jsme ve vztahu k sobě nároční, tím je pro nás vesmír nebezpečnější a fyzikálně neoblomnější. Chápeme ho jako temný – a nepřátelský. Bojíme se ho a považujeme ho za svého protivníka. Odevšad čekáme nájezdy zrůd – a PROTO tyto nájezdy samozřejmě přicházejí.

Když jsme mentálně omezení, všude se setkáváme se samými kosmickými podvody, provokacemi a zdrženími – protože to, s čím se můžeme setkat, jsme vždycky jen my sami.

Mnozí tvorové jsou psychicky a energeticky tak rozsáhlí a tak dokonalí, že se jich „vesmírná realita“ v podstatě netýká. Vesmíry jsou pro tyto tvory jen jakési předměty na hraní, v jejichž existenci podle libosti věří nebo nevěří. Tyto bytosti řeší problémy, které jsou tak úžasné, že je nelze současnou lidskou řečí prakticky popsat. Lidské výrazy jsou zde nepoužitelné. Lidská mysl je v koncích, když se snaží tyto bytosti pochopit. Čas ani prostor pro tyto tvory nehrají běžnou roli – roli už nehraje ani forma. Přesto existují veliká témata, která jsou jimi řešena.

Když s těmito bytostmi komunikujete, první, co pochopíte, je, že lidé neměli dosud ani představu o tom, CO je to myšlení – nebo čím myšlení může být.

Ano, NYNÍ jsou pro vás ještě skutečné i různé „škodlivé“ životní formy. Tyto formy nejsou ani tak mimozemské jako spíše pozemské, byť mohou jistým způsobem využívat i kosmický prostor. Země je systém světů, které jsou v hyperprostoru umístěny obrazně řečeno jeden nad druhým jako slupky cibule. Největší nebezpečí vám vždy hrozí jen od vás samých. Země je velmi svébytný svět, který na povrchu nijak nestojí o změnu zavedených pořádků. Dá se říct, že Země je silně konzervativní planeta. Jako taková k sobě přitahuje vždy sobě podobné. Tvorové z vesmírného podsvětí, paraziti a dravci, považují dnes Zemi za svůj pravý domov a vás za svůj biologický a energetický majetek. Je to jejich omyl, ale i jejich víra, a tedy jejich skutečnost. Tito tvorové udělají VŠECHNO, abyste se neprobrali z kómatu a zapomnění. Je jejich přirozeností vidět ve vás jen potravu nebo kořist. Jste to VY, kdo je musí vyvést z jejich omylu. Dokonce i při předávání této depeše musíme počítat s nejsilnějším odporem těchto zvláštních sil. Nicméně je to naše práce budit vás.

Mluví k nám teď mimozemská rasa?

Mluví k vám bytostné jádro člověka, který je přítomen. Člověk je má slupka. Jsem napojen na další Bytosti svého domovského Celku. Proto se v řeči objevuje „my“. Jsem zajedno se svým Celkem. Jsou nás miliony, ale jsme Jedno. Disponujeme společným i individuálním vědomím.

Je pro tebe jako člověka nebezpečné předávat lidstvu tato poselství?

Ano, je. Ale člověk je obal, nikoli mé já. Člověk může být zničen, není to tak podstatné z hlediska mé skutečné osobnosti. Ale je třeba člověka chránit jako nástroj, který používám. Ale já v podstatě v tuto chvíli nemám na výběr, vše je již dáno. Musím na vás působit, protože váš svět je připraven na změnu. Ano, vaše mysl chce změnu. Je to Její vůle. Já jsem technickým pracovníkem, kterého zavolala.

Je sama existence pozitivní?

Existence je cosi absolutního. Je daleko víc než jen pozitivní. Existence je činná Síla – a každý z vás jí musí čelit. Každý z vás zde sedí tváří v tvář Existenci, která na něj žertovně útočí miliony rafinovaných způsobů. Čelit Existenci je jako sedět na břehu nezměrného oceánu ve vlnobití. Existence si obléká různé neuvěřitelné podoby a v nich se na tebe vítězoslavně hrne jako se z oceánu ženou k břehu vlny. Existence je Oceán nekonečných kreací a nápadů. A ty na tebe skočí – a pak po tobě zas sjedou dolů právě tak jako vlny. Existence ponechává vždy na tobě to, zda chceš chápat její hru jako komedii nebo tragédii. Tu, ve své podstatě beztvarou a průzračnou „hravou vodu“, která tě zkrápí a stéká po tobě, můžeš vnímat jako své vlastní hořké slzy – a nebo naopak jako osvěžující spršky… Nikdo vás nenutí vidět Bytí jako tragédii. Ale zároveň vás také nikdo nebude nutit viděl ho jako Absolutní Rozkoš, kterou v podstatě je... Bytí se nikomu nevtírá do přízně. Na to je příliš dokonalé. Můžete si neustále vybírat mezi nepředstavitelnou bolestí z Bytí – a nepředstavitelným blahem, které z Bytí můžete v libovolném množství čerpat. Poslyšte – Existence není pro sraby. Existence je totálně ryzí záležitost.

Ale je podstatou Bytí dobro?

Ach, NIC není garantováno – NAŠTĚSTÍ - i kdyby to kdokoliv sebevíc chtěl. Lze si sugerovat existenci jakýchkoliv garancí, ale doopravdy je toto Propastné Bytí povzneseno nad všechny takzvané jistoty a garance.

To zní člověku dost děsivě...

Je to možné. Bytí je příliš Velká Záležitost, než aby se vešlo do té krabičky od sirek, kterou je lidská lebka. Bytí je neuchopitelné ve své Podstatě. Vidíš ho vždy takové, jaké ho CHCEŠ vidět. Bytí je nejdokonalejší věc vůbec. Bytí je doslova absolutně dokonalá věc, uvědomte si to! Bytí je nesmírně interaktivní. Jak o něm uvažujete, takové vždy pro vás je.

Mohou nás negativní mimozemské formy ovlivnit?

Jsou to spíše spirituelní formy života než mimozemské. Jistě, mohou. Všichni jsme spojeni navzájem. Ale nebojte se, tyto bytosti vás už dávno ovlivnily. Teď je řada zas na těch „dobrých“...

Jak nás negativní bytosti ovlivnily?

V mnoha ohledech vás sobě především tyto dravé a parazitní formy života připodobnily sobě samým. Zemi dnes v podstatě vládne dravčí myšlení.

Dravec si vás našel, rozdělil vás a postavil vás navzájem proti sobě. Dravec využil doslova všech vašich povrchových odlišností k tomu, abyste zapomněli, že jste tytéž Duše, že jste Jedním. Postavil muže proti ženě, nakazil vaši planetu náboženstvími a pak postavil rafinovaně muslimy proti křesťanům, muslimy „šíity“ proti muslimům „sumitům“, také křesťany „katolíky“ proti křesťanům „protestantům“ – a tak dál, dál, dál – a stále jen podle jednoho osvědčeného vzorce.

Proč to ty bytosti dělají?

Proč? Chtějí se nažrat. Vy jste energie, jste lehce dostupná životní síla. Dravec používá energetická pole, kterým se říká EGREGOR. Ta z vás dosud sají jím použitelnou energii ve velikém množství. Dravec používá na rozvojových planetách osvědčený vzorec, který funguje na principu, že Jedinému namluví, že je různým – a toto „různé“ přesvědčí, že se musí navzájem rvát.

Dravec vezme Jediné – a rozpoltí ho. Udělá z něj nějaké „A“ a opoziční „B“… Když se A a B na pokyn dravce do sebe pustí, vzniká další složka – C. A „C“ – to je ona energie, kterou dravec do sebe nasává.

Jaká je to energie?

Je to energie utrpení, strachu a bolesti.

Všichni lidé jsou v podstatě Dravcovy oběti. Jak ti, kteří trpí, tak i ti, kteří utrpení způsobují.

Cožpak neexistuje odpovědnost za spáchané zlo?

Ale jistě. A veliká. Ti, kdo jsou vmanipulováni do nevděčných rolí trýznitelů, budou později sami stejnou nebo i větší měrou trýzněni. Vy tomu říkáte zákon odplaty nebo „karma“. Opravdu to bohužel funguje, ale utrpení SAMO je zbytečné.

Takže zákon karmy je skutečnost?

Naprostá skutečnost. Nemusela by být, ale ZATÍM je... Trýznitelé a trpící se navzájem ve svých rolích skutečně neustále střídají! Ten, kdo pozoruje Zemi z pozic, které mu umožňují opravdu vidět, co se s vámi děje, soucítí někdy snad dokonce ještě víc s útočníky a trýzniteli než s jejich oběťmi. Ano, každá bolest je dvojnásobná! Musí ji totiž prožít nejen ten, komu byla způsobena, ale i ten, kdo ji způsobil.

KAŽDÝ zažije bolest své oběti! Je přitom jedno, zda je obětí někdo, koho jste si označili jako svého „nepřítele“ – a nebo kdokoliv jiný.

Život je k životu neúprosně spravedlivý. Zlomte stéblo trávy – a přijde čas, kdy budete muset prožít jeho agónii.

To se karmický zákon vztahuje i na ubližování květinám?

Vztahuje se samozřejmě na ubližování ČEMUKOLIV, co žije.

Když bez příčiny zabijete nejmenší hmyz – třeba můru na zdi – zabíjíte v té chvíli vlastně sami sebe.

Ano, poznáte to většinou se zpožděním – ale nemůžete to nepoznat.

Poslyšte, vy jste Život sám – i když na to máte tendenci zapomínat. Velmi naivně se domníváte, že mezi vámi a bytostmi, na které působíte, neexistuje žádné spojení. Jenže – toto spojení je absolutní.

Pod maskami bytostí jsme stále Jedinou Silou. Kdykoliv tedy ubližujete někomu „jinému“, poškozujete přímo sebe.

Proč Existence dopouští utrpení?

Protože Existence dopouští úplně VŠECHNO. Kdyby tomu bylo jinak, byla by přece omezená. A to Ona tedy v žádném případě není!

Proč Existence vytvořila nás a náš vesmír?

Pro své potěšení a z přetlaku strašlivé tvůrčí síly. Vidím teď Existenci jak se rozevírá jako květ. Epicentrum vybuchuje přetlakem síly – a tato síla se šíří z epicentra v soustředných kruzích… Je to tvůrčí exploze vědomí. Ve stavu bdění si lze přivonět k této explozi jako ke květině. Není potřeba se jí bát. Ale ta mocná síla může i děsit – aniž to sama chce. Vesmíry jsou jen jemné, lehoučké, drobné květy, chomáčky pěny na vodě... Pokud se dokážeme identifikovat s Existencí samou, necítíme strach. Cítíme jen nekonečné vzrušení a zároveň bezedný klid.

Jaké mimozemské druhy nás navštěvují?

Navštěvuje vás spousta bytostí z jiných úrovní existence. Mnohé z nich nedisponují stálou, konkrétní hmotnou formou. Na to žijí a myslí – což je v jejich světech nejčastěji totéž – příliš rychle.

Existují mimozemšťané bez tvaru?

Ano a je jich víc než těch s tvarem. Myslet si, že všechny bytosti musejí mít nutně podobu, je stejně naivní jako myslet si, že všechny musejí mít třeba vlasy. Množství bytostí žádnou podobu nemá. Pohybují se bytím jako živé mentální náboje – a podle toho, do jaké reality vstoupí, tak se případně druhotně vytvarují.

Jak tyto bytosti vypadají, když navštíví Zemi?

Mohou vypadat klidně jako zvířata nebo jako světelné koule – a nebo přesně stejně jako lidé. A nebo jakkoliv jinak.

Víte, jste to především vy, kdo obléká masky vašim návštěvníkům. Vidíte to, co očekáváte, že uvidíte. Ne nutně na vědomé úrovni. Spíše na úrovni vašeho kolektivně sdíleného podvědomí.

Sklon vyjadřovat myšlenky metaforou formy není univerzální. Jsou obrovská společenstva, která se vydala naprosto jinou cestou, než je cesta vytváření systémů masových hypnotických vizualizací, kolektivních geometrických halucinací neboli 3D světů. I tyto společnosti bytostných já si vytvářejí něco vzdáleně podobného vesmírům. Ale toto NĚCO je zároveň jsoucny a systémy zcela jiného druhu.

Hmota je druh sebereflexe. Svým způsobem je veškeré zhmotňování druhem svérázné mentální terapie. Snad proto se její používání tak rozšířilo.

Vesmír byl vytvořen, to ano, ale JAKO CO? Jako gigantická představa Mysli! Když zamíříme vektor svého vědomí vzhůru, velice rychle se ocitáme NAD ním – ani ne tak v prostorovém, ale v LOGICKÉM významu. Ocitáme se nad ním jako nad myšlenkou.

Existuje bůh?

Neexistuje nic jiného než Bůh.

Vy lidé používáte slovo „Bůh“, ale naplňujete ho zatím vesměs zcela nesprávným významem. Toto slovo není váš nepřítel, ale tragické pro vás je, že označuje ve vašich jazycích něco jiného, než je to, co by označovat mělo.

Naplnit slovo Bůh jeho skutečným významem je možná vaším největším současným úkolem. A věřte, pokud se vám tohle podaří - ocitnete se za živa doslova v ráji. Jakmile pochopíte Boha, ztratí nad vámi okamžitě moc všechna vaše náboženství. Všechna ta povedená náboženství, která vás na Zemi dosud ovládají a udržují seč mohou v nevědomosti, se skutečného, pravého Boha bojí víc, než ateismu.

Co je to tedy Bůh?

Bůh – to je Jádro každého já, každé individuality. Každý z nás se potenciálně může vědomě stát touto nejvyšší Silou – pokud zaměří pozornost bezvýhradně a stabilně na svůj Střed, na své Absolutní existenční Těžiště.

Pochopte - do Boha se vejde každý. Naprosto každé já.

V Bohu je pro každého místa dost, protože je to Vědomí, které je nekonečně rozlehlé.Jaký je smysl bytí?

Vše, co je, je experiment Mysli. Mysl experimentuje sama se sebou. A jen proto se zdá, že něco „existuje“ nebo takzvaně – žije. Bytosti balancují mezi plným a nepřetržitým chápáním této základní pravdy a mezi částečným nebo úplným zapomenutím na ni. Vyspělost kosmických ras se dá jednoznačně měřit právě tímto. Bytosti, které chápou jasně, mají vždy samozřejmě větší svobodu. Čím víc si uvědomují pravdu, tím větší jsou jejich schopnosti. Ti, kdo zapomněli, se tísní ve falešných realitách a – bojují s vesmírem. Chci říct – čím víc zapomeneš na pravdu, tím větší máš jako bytost strach.

Pro ty, kteří vědí, je existence fascinující možnost. Pro ty, kdo neví, může vypadat i jako nejstrašnější nepřítel.

Jak vznikl člověk?

Dotkli jste se Země. Jako nepopsatelně rychlá, časoprostory prostupující energetická pole, jste vyhledali Zemi – a použili ji k provedení určitého pokusu se svým vědomím.

A NYNÍ Zemi opět pozvolna opouštíte. Lze vycítit vaši tendenci nalézt si v Nekonečném Prostoru Bytí nějaké jiné, další hračky.

Vybrali jsme si tuto planetu?

Ano, jistě. Celá lidská existence na Zemi, celé lidské dějiny byly spíše drobným experimentem TOHO, čím jste, než něčím, co by vás zformovalo. Co by vám mohlo poručit, čím máte sami pro sebe být?

Co znamená, že dnes opouštíme Zemi?

Tendence opustit Zemi se ve vás zesiluje den za dnem. Dříve zesilovala život za životem. Dnes zesiluje v některých z vás skutečně den za dnem. Konečně – i takzvané lidské životy jsou pro vás jen dny…

Připravujete se na odpojení od této planety a na změnu kursu na své velké plavbě bytím. Všechna vaše setkání s bytostmi odjinud jsou pouze částí velkého Procesu Odpojování.

Vaše kontakty s bytostmi odjinud jsou pouhou ilustrací vašeho rozpomínání se na to, že odjinud jste především VY! Až si vzpomenete úplně, nebudou už žádní ONI. “Oni” budete také VY. Brzy už nebudou „lidé“ a „mimozemšťané“. Na obloze se rozzáří OPĚT jediné MY.

Vy – původní obyvatelé nepopsatelné Reality Věčnosti – se už brzy vrátíte domů – mezi ty biliony bilionů bytostí, které si uvědomují, ČÍM jsou a CO je Skutečnost.

V budoucnu tedy opustíme Zemi?

Jistě. Nejdůležitějším aspektem vaší budoucnosti je ale to, že hranice mezi vnějškem a nitrem bude setřena.

Co to znamená?

Ve stavu probuzení přestane být vesmír vnějškem. Náhle zjišťujeme, že existuje v NÁS a my jsme zajedno s Podstatou.

Jaký je smysl našeho života?

Naučit se ušlechtileji pohybovat se Bytím – TO je opravdový cíl nás všech. Pohybovat se Bytím a pohybovat Bytím – právě TO se my, bytosti, učíme. Naučit se Bytí používat vědomě a také vrcholně inteligentním, Absolutně Citlivým způsobem – TO je něco, co máme zvládnout. Existovat tak, abychom nikoho a nic nikdy nemohli zranit – TO je cíl.

Nevědomá bytost se bytím pohybuje jakoby „neurvale“. Čím méně jsou bytosti vědomé, tím bolestivějším způsobem existují – pro sebe i pro jiné.

Jedinému Životu, který ve své nevědomosti chápou jako „okolí“ nebo jako „jiné tvory“, ubližijí spící už jen tím, že existují jako to, co ze sebe udělali. Lidé už dlouho zabíjejí a týrají „zvířata“, „rostliny“, zraňují planetu, po níž se tak slepě hemží – a samozřejmě způsobují nevyjádřitelná muka sobě samým – a sobě navzájem. A PŘEDEVŠÍM proto je nutné člověka překonat!

Být současný člověk je z kosmického pohledu zločin. Učíme se tomu nejvyššímu umění – umění existovat tak, abychom nebyli nikomu na obtíž, abychom neublížili.

Pomocí náročných lekcí spějeme k tomu, aby skrze nás nemohlo do jiných vstoupit utrpení – ať jsou tito „jiní“ sousední kosmické civilizace, hmyz, psi, krávy nebo rostliny.

Učíme se být takovým výstupkem jediného Života, který Životu neškodí, ale podporuje ho.

Učíme se být DOBŘÍ? O tom to celé je?

V zásadě ano! Jenže bez prohlubování vhledu do podstaty sebe je nemožné být SKUTEČNĚ dobrý.

Čím více si jsi vědom své Nejhlubší Podstaty, tím méně jsi nebezpečný veškerému svému okolí neboli Životu. Čím vědomějším jsi tvorem, tím více jsi Životu užitečný. Čím víc bdíš, tím jsi užitečnější – jak v rámci své komunity – civilizace, planety, netělesné skupiny – tak v rámci Celého Bytí.

Poslyšte - přítomnost vědomých bytostí na planetách nesmírně zušlechťuje vesmír. Pozvedá hvězdy a galaxie k Dokonalosti, vrací je krok za krokem do Zdroje, do nejhlubší Mentální Podstaty.

Máme před sebou ještě dlouhý vývoj?

Opouštíte evoluční fázi, pro kterou bylo charakteristické identifikovat se s biologickým tělem. Je to naprosto přirozené. Dokonce by se dalo říct – je to jediný přirozený vývoj. Velmi nepřirozené – a nebezpečné – by bylo naopak na hmotném člověku s jeho formou a psychikou jako na překonané, archaické fázi lpět a brzdit tak svůj vývoj.

Budou z nás nadlidé?

Ach, nejde o to vyvinout se v nějaké nadlidi. Jde o to se člověka úplně zbavit, překonat ho! Housenka se nemá stát nadhousenkou – jakýmsi obřím super červem – ale motýlem.

Nadčlověk je atraktivní pro člověka, nikoliv pro vaši Duši. Ta chce mnohem, mnohem víc.Člověk je pouhým zkreslujícím obalem Duše, zcela dočasným a v kosmickém smyslu podružným. Musíme sebe sama poznat – poznat se do své hloubky. Pak „člověk“ automaticky odpadne. Sloupne se z nás jako nepotřebná, stará, archaická slupka.

Cožpak nejsme lidé?

Ne, nejste. Nelpěte na člověku. Člověk je užitečný pro VÁŠ vývoj, ale vůbec není tak nezbytný, jak si dnes naivně namlouváte. Jste něco jiného než své lidské obaly. Jste mnohem úžasnější tvorové než ony dočasné sociální organismy, hemžící se ustaraně po téhle planetě. Musíte najít nový druh víry v sebe, takový, který se nebude opírat o vzhled a povahu vámi právě užívané lidské formy.

Typické vlastnosti vaší formy – postupné zvětšování se, hlad, pohlavní atributy, zanikání – jsou bezvýznamné v porovnání s vaším obsahem – neboli s VÁMI.

Jste mnohem podobnější živým, pulsujícím hvězdám než nějakému chodícímu organickému sloupu s divnou koulí nahoře.

Jste pole vědomé energie, které občas používá panáčky z organické hmoty. V žádném případě nejste jen těmito dočasnými panáčky. A nejste dokonce ani lidskými “osobnostmi” natěsnanými do těchto panáčků! I ty jsou vašimi pouhými “přeprogramovanými výběžky“. Jsou to vaše falešná já. Jsou to umělé, nepravé identity.

Jaký je cíl našeho vývoje?

Cíl vašeho vývoje lze vyjádřit větou: Stát se vědomě tím, čím jste nyní nevědomě, latentně. Jak rychle se vám tohoto Cíle podaří dostihnout, závisí výhradně na vás. Rychlost vašeho vývoje je přímo úměrná velikosti vašeho zájmu o svoji Duši – o svůj živý a nesmrtelný Bytostný Střed. Čím větší tento zájem bude, tím rychlejší a přímočařejší bude váš vývoj – a naopak.

Na druhou stranu ovšem – vše je dopředu připraveno. Bytí je vždy paradoxní.

Bude nám v našem vývoji pomoženo?

Už teď je vám pomáháno. Na Zemi přicházejí bytosti, které mají za úkol roznítit váš zájem o vás samé, o vaši Podstatu. Některé z nich se rodí jako lidé a manipulují vaším vývojem cíleně tak, že ho směřují do Světla.

Můžeme je poznat?

Některé „znáte“ docela dobře, tedy aspoň podle jména. Znáte Buddhu, Krista...

Kristova role byla dost tragická…

Jen z lidského pohledu. To, že odžijí svoji mnohdy nesmírně těžkou roli, tyto bytosti odsouhlasily dávno před svým lidským narozením. Nechat se Zemí úmyslně spolknout – a přitom ovšem být jako červ na udici – to je záměr těchto bytostí. Od všech těchto „spolknutých“ dobrovolníků vedou vlákna – a ta jsou v podstatě daleko důležitější než jejich vám známá lidská já.

Co je to za vlákna?

Jsou to spojovací vlákna mezi jimi a světy, které jsou milionkrát rozlehlejší a vyspělejší než vše, co si lidstvo může představit. Už tím, že na Zemi tito vyslanci odjinud žijí, automaticky zvedají ze tmy do Světla – z nevědomosti do říší Jasného Vědomí.

Proč se tyto bytosti musí na Zemi narodit, aby splnily tento úkol? Nemohou na Zemi působit přímo z vesmíru?

Právě tím, že jsou lidmi – a zároveň po celou dobu udržují spojení se svými domovy – je Země chtě nechtě nejrychleji tažena v evolučním smyslu přímo vzhůru. Je zvedána doslova jako nějaká rybí obluda z močálovitého dna směrem k hladině, nad kterou již září Světlo. Země je cosi, co má být v dohledné době především touto metodou vzato ponurému, temnému vibračnímu močálu, v němž to bylo příliš dlouho ponořeno.

Co je pro nás evolučně nejdůležitější?

Nejdůležitější ze všeho je uvědomit si, že váš svět je pouhou virtuální iluzí.

Ale vždyť naše smysly nám potvrzují existenci světa!

Jistě, ale KDO stvořil vaše čidla? Co je to například „vidět“? Kdo řekl čidlům, aby právě TAKHLE vnímala realitu? Nebo aby ji filtrovala a dělala z ní to, co VY „vidíte“ a „hmatáte“? Byla to Mysl.

Na zkoumání reality máte dokonce přístroje. Ale CO jsou tyto přístroje? Co je celá vaše „technika“? Technika je jen určitým prodloužením vašich smyslů. A také ona je JEN dílem Vědomí. Veškerá Vaše technika a vaše smysly jsou součástí světa, který je produkován vaším vědomím. Uvědomujete si závažnost tohoto sdělení?

Nic, kromě Mysli vám nemůže říct, co je skutečné a co ne.

Byla to Mysl, kdo si na sebe vymyslel různé druhy vnímání a učinil je relativně reálnými. Sestrojili jste rakety a „dopravili se na Měsíc“. A přesto objektivně nemáte žádný důkaz o tom, že se to stalo. Doopravdy nemáte ani žádný skutečný důkaz o existenci takzvané Země a sebe sama – alespoň je- li logika tím, oč se při hledání důkazů chcete opírat!

Co to pro nás znamená?

Vědomí je Primární Realita. Vše ostatní je z něj odvozeno. Pochopíte- li Vědomí a ovládnete ho, ovládnete a pochopíte - VŠE!!!
Máš to v sobě!
Sviccc
Častý diskutér

Příspěvekod Sviccc » 14.12.2011, 18:13

Protože to vypadá, že se můj příběh začíná ubírat stejným směrem, jako ten autorovo, rozhodl jsem se pro podporu pravdivosti začít psát příběh svůj.Budu zde uvádět všechny své pokroky.Zatím jsem úplně na začátku.Pro úplnost sem časem dodám lékařskou zprávu pro potvrzení, že jsem naprosto zdravý.Když už píšu tak rovnou začnu:

První kroky : Před nějakou dobou (cca 2 měsíce) jsem ve spánku začal zažívat cosi podivného.Vše to začalo snem, ve kterém sem řídil auto.Z ničeho nic jsem ztrácel kontrolu nad svým tělem a se smrtí v očích jsem se řítil do stromu.V tu chvíli jsem začal cítit mohutné vibrace po celém těle a extrémně hlučný vysokofrekvenční šum v celé hlavě.S postupným zesilováním těchto pocitů jsem se pomalu probouzel až jsem se ocitnul bdělý na posteli.Tím to ale neskončilo.K mému velkému překvapení tyto pocity nezmizly a ke všemu jsem nemohl hýbat tělem.Myslel jsem si, že umírám.Po nějaké době (+-3 minuty) tyto pocity odeznívali a opět jsem se začal probouzet, tentokrát do naprosto běžného stavu.Byl jsem k smrti vyděšený a uklidňoval mě fakt, že to byl jenom sen.Druhý den to samé a tím to neskončilo.Pořád jsem si pokládal otázku, proč se mi to zdá a jaké to má odůvodnění.Jednou jsem se o tom zmínil na fóru zabívající se orgonové energii a hned na to mi napsal jeden klučina, že má stejný problém, ale že to rozhodně není sen.To utvrdilo mojí intuici.Začal jsem tedy vyhledávat informace o co se jedná.Zjistil jsem, že nemám daleko od takzvaného "Astrálního cestování".Podle toho, co jsem se dočetl se zdá, že je možné opustit svoje fyzické tělo a cestovat tělem astrálním.Tuto schopnost má naprosto každý bez vyjímky.Výhod astrálního cestování je nepřeberné množství, což jste se mohli dočíst v předchozím příspěvku.Rozhodl jsem se tedy, že okusím říši divů a začal jsem tomu věnovat pozornost.Začátky jsou velice obtížné a psychicky náročné.Pocit, který jsem víše popisoval, je stav hlubokého tranzu se spánkovou paralýzou.Zřejmě neexistuje nic nepříjemnějšího, avšak chci s tím bojovat.K tomuto stavu dochází, pokud fyzické tělo usne, ale vaše vědomí je stale bdělé.Znehybnění těla je pouze obranný mechanizmus, který prožívá každý, kdo spí a zdá se mu nějaký sen.Zabraňuje tomu, aby se pohyb, který provádíte ve snu, nepřenášel na fyzické tělo.To znamená, že kdyby k tomu nedocházelo a vy by jste ve snu běhali, totéž by se dělo i ve vaší posteli.Vibrace a různé šumy jsou průvodnim jevem nalazování se jiné realitě.Dochází k tomu především, když tělo přijímá více energie, než je schopno zpracovat a následná nezpracovaná energie je ztrátová a projevuje se to právě vibracemi a šumem.Po nějaké době si na to tělo zvykne a dokáže zpracovat větší množství, tím pádem odeznívají tyto nepříjemné jevy.Já jsem ještě na začátku, a proto tyto průvodní jevy stále pociťuji, avšak již mnohem slaběji.Dnes v 3:45 jsem se opět ocitnul v tranzu.Bylo to téměř stejné jako jindy, ale tentokrát jsem se pohnul zase o něco dál a poprvé jsem "vnímal" jinou realitu.Jako první, co me zaskočilo, byl hlas, který jsem slyšel a ještě více, co říkal.Přesněji řečeno šeptal jako by s motlitbou : "chcípni, chcípni, chcípni...".Bylo to velmi děsivé, avšak dočetl jsem se, že jsem si tuto bytost mohl přivolat sám svým začátečnickým strachem.Odvětil jsem "Zmiz!Kdo jsi?".Odpovědi se mi už nedostalo a hlas odezněl.Zajímavý bylo však to, že jsem ho neviděl a sotva slyšel, ale s naprostou přesností a přesvědčeností dokážu určit, v jakém místě v místnosti se nacházel.To je smysl, který fyzické tělo postrádá.Jako další zajímavost jsem poznal další smysl, který neznáme.Periferní vidění.Dá se to popsat, jako kdyby jste viděli například osmi očima zároveň, ale každé by snímalo jiný pohled, a tyto pohledy dokážete zpracovávat najednou.Lidskými slovy se to opravdu nedá lépe popsat.Tím bohužel můj první lepší zážitek skončil a já se vrátil do fyzické reality.Už jsem nedokázal usnout, jelikož jsem byl pořád vyděšenej.Když na to v průběhu dne pomyslím, přeběhne mi mráz po zádech a pociťuju únavu.Je možné, že ze mě ta bytost při každé příležitosti projevení strachu vysává energii.Dnes v noci se ale vrátím a pokusím se vystoupit naplno z těla a vše mu vrátím ;-)
Toť zatím vše z mého začátku zajímavé cesty poznání a sebeuvědomění.Vždy, když zažiju něco nového, napíšu to sem, aby si každý mohl přečíst ty bláboly co tady píšu :-)
Děkuji za pozornost a zájem dozvědět se něco jiného.
Máš to v sobě!
Sviccc
Častý diskutér

Příspěvekod Raziel-CZ » 14.12.2011, 23:59

Velmi zajímavé, rovněž bych to rád zkusil. Podrobnější návod jak toho dosáhnout by se hodil.
„Dokud budou existovat peníze a náboženství, nebude lidstvo nikdy svobodné.”; „Je rozdíl mezi pravdou, kterou řekneme my a pravdou, kterou řekne někdo jiný.”; „Válčit za mír je jako souložit za panenství.” Už se nechcete podílet na devastaci planety? Kontaktujte nás.
Raziel-CZ
Administrátor
Uživatelský avatar

Příspěvekod Sviccc » 15.12.2011, 01:39

Raziel-CZ píše:Velmi zajímavé, rovněž bych to rád zkusil. Podrobnější návod jak toho dosáhnout by se hodil.

Mě se to děje spontánně, avšak zkoušel jsem to i vyvolat.Šlo to poměrně snadno, ale pro mě je psychicky náročnější postupně vědomně procházet všema fázema stavu.Návodů jsou tisíce, tak sem hodím třeba tento, který je dost detailně i technicky popsán.
http://forum.astralni-cestovani.org/vie ... 038#p10050
a zde upravená verze
http://forum.astralni-cestovani.org/vie ... f=8&t=1039
V podstatě jde jen o to, nechat usnout tělo, zatím co mysl bdí.Tělo má jeden "bug", kterého se dá využít.Tělo nemá přehled o tom, jestli mysl spí nebo ne.Musí se to nějak dozvědět.Pokud se dozví, že mysl spí, spustí proceduru usínaní těla.Jak se to dozví?Zeptá se.Otázka funguje na principu "pingu".To znamená, že vyšle signál mysli, a pokud neodpoví, myslí si že spí.Signály jsou většinou : svědění, nutkání převalit se na bok, záškuby.Pokud tyto signály budete ignorovat, tělo začne usínat.Důležité je ale taky udržet si bdící mysl.Můj návod by byl tedy asi následující:

1. Přespat se před zahájením pokusu o AC, aby jste neměli chuť spát.

2. Najít si činnost, která Vám potom bude pokládat spoustu otázek a také Vás nenechá usnout.(pokud programujete, zkuste se učit nový jazyk.Nebo zkoukněte zajímavý a zapeklitý film.Přečtěte si něco, co Vás zajímá).Víte co mám na mysli.

3. Jděte si lehnout

4. Po nějaké době budete mít nutkání převalovat se, bude vás něco svědit, nebo cokoliv jiného, co bude vyžadovat aktivitu.Vy to musíte naprosto ignorovat a snažit se napodobit spící mysl.Hlavně nedávat žádný signál tělu, že jste ještě vzhůru.

5. Zatím, co se Vám hlavou bude honit spousta myšlenek, začnete mít zvláštní pocity.Například se Vám bude zdát, že Vám těžknou nohy, jakoby se pod něma vytvořila díra do které se propadají.Pořád ignorovat, i když budete mít nutkání se přesvědčit, jestli nohy správně fungují.Začnete cítit i vibrace a jiné nepříjemné pocity, které se běžně dějí při usínání, ale nevíte o tom.Stejně tak to musíte dělat i teď, ďelat, že o tom nevíte.Po jisté době se začnete dostávat do tranzu a velice pravděpodobně budete pociťovat spánkovou paralýzu.To už prostě poznáte.Jakoby se propadnete na samotné dno.V tu chvíli máte vyhráno a můžete se pokusit opustit svoje tělo.To lze provést pouhou myšlenkou "chci ven", ale nestačí si to říct v duchu.Může také pomoct představit si lano, po kterém šplháte vzhůru ze svého těla až ke stropu.Velmi používané je také zkusit pociťovat gravitaci, jak Vás táhne dolů, a když se začnete propadat do postele, gravitaci jakoby obrátit a začnete stoupat vzhůru nad svoje tělo.Většinou se k tomu ale napoprvé stejně nedostanete, jelikož budete v šoku z hlubokého tranzu a budete se chtít probudit.Proto spíš doporučím ze začátku zkoumat stav tranzu a zvykat si na něj.Po probrání se většinou budete cítit naprosto vyspaní, i když jste v podstatě nespali ani minutu.Nemůže to ale dlouhodobě nahrazovat běžný spánek.Je to ale velmi užitečné, pokud nemáte čas na spánek a potřebujete být svěží.Rozdíl mezi snem a tímto stavem snadno rozlišíte, je naprosto propastný, jedná se o 2 úplně rozdílné věci.To je takový můj začátečnickej návod na vlastní navození stavu hlubokého tranzu pro možnost opuštění fyzického těla a okusení nefyzické reality.Návod je poskládán z informací, které jsem se dočetl na stránkách, které se této problematice věnují.Z hlediska , že jsem začátečník, nemusí být tento návod správný.Jde jenom o subjektivní názor, který se časem prohloubí o nové poznatky, proto je třeba brát s nadhledem.

Těší mě váš zájem :-*
Uvidíme se na druhé straně ;-)
Máš to v sobě!
Sviccc
Častý diskutér

Příspěvekod animamundi » 20.12.2011, 15:59

Zajímavá zkušenost, a obdivuju odvahu s jakou se pouštíš do těchto experimentů. Já osobně stav tranzu velice dobře znám, nepravidelně si ho navozuji už roky, někdy je velice hluboký, nepříjemný, někdy je příjemný a extatický, cítím jakoby rozšiřující se vědomí, vyvstávaj obrazy a vize, někdy velkej strach z umírání a tím pádem návrat do normálu, někdy nic a já usínám.:)jsem pořád na začátku. Co se týká techniky, používám jednu z nejzákladněších meditačních,(trans je průvodní stav meditace) a to v leže protože mě v sedě bolej záda.
Uvolnim tělo, třeba prodýcháváním jednotlivých částí a postupně se soustřeďuji poze na přirozené dýchání, kdykoli má mysl upoutá pozornost na myšlenky, vrátím se zpátky k dýchání po tom co si to uvědomím. chce to tréning jako všechno.
Myslím že řekněme spirituální zkušenosti jsou velice důležité pro vnitřní tranformaci a tím pádem uvědomění si potřeby změny, jak v myšlení jednotlivce, tak celého lidstva. Stanislav Grof popisuje fenomén psychospirituální smrti, a následného znovuzrození. Toto může nastat spontáně, po těžké nehodě, po zkušenosti s psychadelickou drogou, nebo třeba u kosmonautů postačí pohled na naši planetu. Přestanou se stotožňovat s egoickejma představama a začnou cítit širší pojetí světa.. jako součást všeho, ne jen separované osoby s vědomím pouze ve své hlavě.
Potom se člověk začne chovat jinak v harmonii s přirodou, protože se s ní cítí totožný.
Otázka kolik lidí v nejbližší době tuto transformaci prodělá a budeli to stačit.
animamundi
Diskutér

Příspěvekod Sviccc » 20.12.2011, 22:40

No co tak pozoruji, objevuje se stálé více mladých lidí, které postihují právě tyto spontánní stavy.To, že vědomí není záležitostí jedinců, ale je jenom jedno, které sdílíme na různých "frekvencích?", se mi potvrzuje před upadnutím do tranzu, kdy slyším myšlenky ostatních, poté slyším myšlenky vlastní.Prý je to způsobeno postupným nalaďováním na vyšší frekvenci, kdy je zpočátku zabíráno širší pásmo.Mělo by být i možné naladit se na určitého člověka a poté slyšet jeho myšlenky.Nyní komunikuju s jedním odborně znalým člověkem, který je mimo jiné autorem výše zmíněného návodu v odkazech.Je to zkušený astrální cestovatel a v mnohém mi moc pomáhá.Je také členem "BrmLab Hackerspace Prague" a několikrát ho bylo možné vidět v televizi (CT2 - PORT).Věnuje se hlavně výzkumem mozku a má zajímavé výsledky.Co se týká tranzu, je to takový test připravenosti na Astrál.Já také ještě nejsem plně připravený a proto se ještě nedokážu plně oddělit od fyzického těla.Nyní jsem se naučil regulovat hloubku tranzu.Když je na mě moc silný, mírně pohnu prstem a trošku se to vrátí.Tímhle způsobem si pomalu zvykám na hlubší a hlubší tranz.Nemělo by se pokoušet opouštět tělo, dokud se v tranzu nebudeš cítit příjemně, většinou to ani nejde, bohužel nikdy mi to nedá a pokusím se a dělám pokroky :-).Dost na zlidnění pomáhá sledovat svůj dech.Po vstoupení do astrálu prý všechno nepříjemné odpadne a budete se tam cítit nejbezpečněji, jak jste ještě nezažili.Celkově zážitek opouštění těla je prý to nejlepší, co může člověk zažít.Co se týká transformace, už na sobě jsem poznal spousta změn a to je co říct, když si to člověk dokáže sám uvědomit.Změny jsou rozhodně pozitivní a jaksi ohleduplné ke všemu ostatnímu řekl bych.Myslím si, že za nějaký čas si tím začne procházet každý člověk na planetě a to bude teprve mazec ;-)
Máš to v sobě!
Sviccc
Častý diskutér

Příspěvekod firda » 22.12.2011, 17:43

Pár slov, aby jsi věděl, že jsem tu byl ;) Tehdy, v tom mém podivném období v létě 2006 (možná 2005), jsem též experimentoval se sny, zvláště pak bdělými alias lucidními. Naučil jsem se techniku testu reality, zvolil jsem si levitaci. Několikrát za den jsem se prostě zkusil vznést, což samozřejmě nešlo, tudíž jsem byl vzhůru v běžné realitě. Díky automatizaci tohoto testu reality jsem jej pak dělal i ve snu, jenže tentokrát jsem se skutečně vznesl a pochopil jsem, že spím. Dále jsem se však nedostal, resp. nemohu s jistotou tvrdit, že bych astrálně cestoval.

P.S.: Úvodní text je moc hezký :)
Skutečně svobodní budeme teprve tehdy, až se přestaneme vzájemně cíleně oblbovat.
firda
Sympatizant TZM
Uživatelský avatar

Příspěvekod Raziel-CZ » 22.12.2011, 19:56

Já testuji ve snu realitu tím, že se snažím najít nějakou reklamu, banner a nebo na někoho kontakt. Když to nejde, spím. Mozek s těmito daty nedokáže ve snu pracovat.
„Dokud budou existovat peníze a náboženství, nebude lidstvo nikdy svobodné.”; „Je rozdíl mezi pravdou, kterou řekneme my a pravdou, kterou řekne někdo jiný.”; „Válčit za mír je jako souložit za panenství.” Už se nechcete podílet na devastaci planety? Kontaktujte nás.
Raziel-CZ
Administrátor
Uživatelský avatar

Příspěvekod Sviccc » 22.12.2011, 21:11

Nemůžu mluvit z vlastní zkušenosti, ale dle toho, co jsem se dočetl, Astrál na 100% poznáš, stejně tak jako poznáš stav byť i mírného tranzu.Je to zcela jiný rozměr, ve kterém platí naprosto jiné zákony, jiné cítení, vnímání.Pokud se o to snažíš a nedaří se, je vhodné si dát chvilku oddych.To samé teď dělám já.I když mé tělo má snahu propadat do tranzu, vyhýbám se tomu.Je to způsobené strachem, kterého se postupně zbavuju.Naposled jsem byl už skoro v astrálu.Dokázal jsem se témeř oddělit od svého těla, ale bylo to jako bych byl přilepený na magnetu, který ti tahá za nervy :-)
Máš to v sobě!
Sviccc
Častý diskutér

Příspěvekod animamundi » 22.12.2011, 23:37

Moje lucidita ve snu byla vždy krátkodobá, zrovna na dnešek jsem spontáně procitl a nabyl vědomí toho kde se skutečně nacházím a za pár chvil se probudil, jenže né do skutečné reality ale do další snové dimenze.Která mě zase plně pohltila, zkusim trénovat test,levitace se mi líbí, zatím jsem zkoušel pohled na ruce s otázkou na povahu reality.
animamundi
Diskutér

Příspěvekod Sviccc » 22.12.2011, 23:53

animamundi píše:Moje lucidita ve snu byla vždy krátkodobá, zrovna na dnešek jsem spontáně procitl a nabyl vědomí toho kde se skutečně nacházím a za pár chvil se probudil, jenže né do skutečné reality ale do další snové dimenze.Která mě zase plně pohltila, zkusim trénovat test,levitace se mi líbí, zatím jsem zkoušel pohled na ruce s otázkou na povahu reality.

Proč máš luciditu pouze krátkodobou by se dalo vyčíst z odkazů uvedených výše.Jsou tam grafy průběhu usínání a tam znázorněny jakoby "spouštěče lucidity".Chce to pročíst ;-)
Máš to v sobě!
Sviccc
Častý diskutér

Příspěvekod animamundi » 23.12.2011, 00:00

Díky za tip, ještě jsem tu nepročetl spoustu věcí, jsem tady novej. jinak mám přečtenou knihu Lucidní snění, autor Stephen LaBerge vřele doporučuju
animamundi
Diskutér

Příspěvekod firda » 23.12.2011, 01:17

Jooo, mě ty klasický techinky moc nejdou, asi je to anomálije spojená s vysokým IQ (neberte to prosím namyšleně, to je holý fakt a není to vůbec žádný med, to mi věřte). Mě ten mozek prostě nejde vypnout, proto kolikrát nemohu usnout. To svědění a tak dokáži nějaký čas ignorovat, ale jakmile to nejde hned tak už to nejde vůbec, sviňa tělo mi dá takovej podnět, že se to nedá vydržet. Chodíval jsem i na jógu, vizualizaci mám taky trochu zvláštní, umím scény, pohyblivé, ale neudržím statický obraz. Vlastně celou paměť mám specializovanou, nepamatuji si čísla ani jména, celé to "názvosloví" tolik nutné v mnohých oborech prostě nedávám, ale jakmile to má nějakou logiku, pak je má paměť nekonečná. Pamatuji si snad všechny lidi co jsem kdy potkal, poznám je i po mnoha letech (desítkách), vzpomenu si občas i co měli na sobě a kde bylo slunce, ale za boha si nevzpomenu na jméno. No, něco dávám s přehledem a jiné mi prostě ne a nejde.
Skutečně svobodní budeme teprve tehdy, až se přestaneme vzájemně cíleně oblbovat.
firda
Sympatizant TZM
Uživatelský avatar

Příspěvekod Raziel-CZ » 23.12.2011, 01:21

No jo, my víme. Já mám IQ "jen" 130 a neopakuji se. :-) Btw co ta hrubka? :-) Schválně, kdepak je...
„Dokud budou existovat peníze a náboženství, nebude lidstvo nikdy svobodné.”; „Je rozdíl mezi pravdou, kterou řekneme my a pravdou, kterou řekne někdo jiný.”; „Válčit za mír je jako souložit za panenství.” Už se nechcete podílet na devastaci planety? Kontaktujte nás.
Raziel-CZ
Administrátor
Uživatelský avatar

Příspěvekod firda » 23.12.2011, 01:28

Raziel-CZ píše:No jo, my víme. Já mám IQ "jen" 130 a neopakuji se. :-) Btw co ta hrubka? :-) Schválně, kdepak je...

Ty máš akorátních 130, já mám asi pošahaných 176 a když je někde moc tak je jinde málo a pak se mi pletou ruce a je z toho techinky místo techniky a anomáliJe a dál se mi to ani nechce číst. Všichni si myslej jak je to skvělý mít takové IQ a když se jen zmíním tak jsem namyšlenej, ale nikdo ani netuší jak děsný to vlastně je.
Skutečně svobodní budeme teprve tehdy, až se přestaneme vzájemně cíleně oblbovat.
firda
Sympatizant TZM
Uživatelský avatar

Další

Zpět na Věda a vzdělávání

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků

cron